Menetelmä

Miksi kuumasinkitystä?

Pinnoitteissa on eroja

Teräkselle ja raudalle on olemassa monenlaisia pintakäsittely- menetelmiä. Mutta miksi suuremmissa rakenteissa kuumasinkitys on usein paras vaihtoehto? Muihin valmistusmenetelmiin verrattuna kuumasinkkipinnoitteella on olennainen ero – se suojaa sekä rakenteellisesti että katodisesti. Pinnoitteella on siis fyysinen ja kemiallinen suojaava luonne.

Pelkkä tekninen ylivoimaisuus ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa. Kuumasinkitty pinnoite on kestävä, monesti taloudellisesti kannattavin ja ympäristöystävällisin menetelmä.

Suunnittelu ja arkkitehtuuri

Teräksen käyttö lasin, puun ja betonin kanssa on nykyään itsestään selvää. Tekemällä yhteistyötä kuumasinkityksen suorittajan kanssa jo suunnitteluvaiheessa saadaan aikaan kestävin ja kaunein pinta rakenteelle. Maailmankuulut arkkitehdit ja suunnittelijat – esim. – ovat tajunneet kuumasinkityn pinnan olemuksen. Sinkkipinta edustaa nykyaikaisuutta, mutta samalla se henkii kestäviä arvoja – kertakäyttökulttuurin aika on jo ohi.

Talous

Amerikkalaisten tutkimusten mukaan korroosio tuhoaa joka vuosi teräsrakenteita 350 miljardin markan arvosta, joka vastaa noin 4,2%:a Yhdysvaltojen vuotuisesta bruttokansantuotteesta. Erityisesti logistiikkaan ja infrastruktuuriin liittyvät rakenteet, kuten sähkötolpat ja rautatieverkostot – taistelevat joka päivä arktisia ja saastuneita, kuumia ja kylmiä, kuivia ja kosteita olosuhteita vastaan.

Suoranaisten tuhojen lisäksi korroosio aiheuttaa rahallisia menetyksiä lyhentyneen tuotteen elinkaaren, rakenteiden turvallisuuden puutteen, menetetyn toimintatehon, luotettavuuden ja hukkaanheitetyn ajan muodossa. Sitä et varmaankaan halua asiakkaallesi.

Väärin valitun korroosionestomenetelmän aiheuttamat kunnossapitokustannukset voivat olla huomattavan suuret eteenkin kohteissa, jotka ovat vaikeapääsyisiä, kunnossapito vaatii tuotantokatkoksia, tuotteet tai koneet täytyy peittää, on rakennettavatelineitä tai täytyy käyttää esim. autonostureita. Korroosio on siis ongelma ja kuumasinkitys ratkaisu.

Menetelmän valinta
Korroosionestomenetelmän valinta tapahtuu usein pelkästään alkukustannusten perusteella. Alkukustannus sellaisenaan ei kuitenkaan kerro paljoakaan eri korroosionestomenetelmien taloudellisista suhteista.
Rakenteiden ja rakenneosien koko ja muoto vaihtelevat, mikä mm. vaikuttaa käsiteltävyyteen ja sen myötä hintaan. Erien koolla on myös vaikutusta, sekä kulloinkin vallitsevalla pinnoitusmateriaalien hinnoilla. Kuljetuskustannuksen vaihtelevat etäisyydestä ja määrästä riippuen ja ne täytyy laskea mukaan kokonaiskustannuksiin. Kuumasinkityt tuotteet kestävät hyvin mekaanisia rasituksia, joten ne eivät vaadi ylimääräisiä pakkauksia kuljetusten ajaksi.Kuumasinkityshinta perustuu enimmäkseen rakenteen painoon. Maalauksen hinta sen sijaan tavallisesti pohjaa rakenteen pinnan ominaisuuksiin ja neliöihin.

Yleensä kevyissä, vähän neliöitä omaavissa rakenteissa kuumasinkitys on edullisin pinnoite ja raskaammissa pinta-alaltaan suuremmissa rakenteissa maalaus ja kuumasinkitys kilpailevat keskenään alkukustannuksissa. Kun vuosittaiset käyttökustannukset otetaan huomioon mitään kilpailua kuumasinkitystä vastaan ei ole.Toisinaan suuriakin vaativiin kohteisiin sijoitettavia rakenteita päätetään maalata kustannussyistä – kuumasinkitys on liian kallista. Ohut maalikerros ei todellisuudessa tarjoa kuin esteettisen kuoren muutamaksi kuukaudeksi. Lopullisissa kustannuksissa kuumasinkitys on kuitenkin edullisin vaihtoehto. Maalatun teräksen tarjoaminen ulko- tai teollisuusolosuhteisiin on asiakkaan aliarviointia.

Kuumasinkitys Sähkösinkitys Maalaus
Pinnoitusolosuhteet
1. Ulkolämpötila, ilmankosteus, pöly, höyry, savu eivät vaikuta pinnoitukseen. X X
2. Teräksen laatu ei vaikuta pinnoitukseen X
3. Pinnoite on heti käyttövalmis (ei kuivumisaikoja) X X
4. Laaduntarkastus suoritettavissa mittarilla X X
Pinnoitteen ominaisuudet
1. Pinnoite osaa korjata kolhunsa itse X x
2. Rakenteellinen suojaus X x x
3. Kemiallinen suojaus X x
4. Tasaisuus X x
5. Peittää myös putket sisäpuolelta X
6. Kestää kuljetuksen kolhut X X
Ei huoltoa ensimmäisen 10 vuoden aikana X
Pinnoitteen paksuus mikrometreissä 65 – 200 1-15 30-70
Toimitusaika 1/2 – 14 päivää ? ?
Edullisimmat loppukustannukset (20 vuodessa) *****

Ympäristö

Kuumasinkitys on ympäristöystävällinen pintakäsittelymenetelmä. Jos vertaat esimerkiksi sähköpinnoitusmenetelmiä tai maalausta kuumasinkkiin voit havaita merkittävän eron käytettyjen kemiallisten lisäaineiden määrässä. Elinkaarianalyysin (LCC) avulla voidaan laskea tuotteen koko eliniän kustannukset ja ympäristörasitukset. Vaativissa olosuhteissa kuumasinkillä ei ole vastustajaa.

Uusiokäyttö
Keskimääräisissä olosuhteissa keskimääräisellä kuumasinkitys- pinnoitteella varustetulla teräsrakenteella on odotettavissa noin 40 vuoden odotettu elinikä (5%:n pintaruoste). NACE:n tutkimusten mukaan tällainen rakenne vaatisi maalausta arviolta 11 vuoden välein elinkaaren saamiseksi samanpituiseksi.

Mutta myös kuumasinkittyä terästä voidaan uudelleen käsitellä. On olemassa esimerkkejä joissa noin 100 vuotta vanhojen kuumasinkittyjen siltarakenteiden ja sähkölinjojen uusimisessa on päädyttykuumasinkitsemään vanhat rakenteet uudestaan.

EI haihtuvia orgaanisia liuottimia

Pintakäsittelylaitosten vaarallisia päästöjä lueteltaessa ehdottomana ykkösenä mainitaan VOC- eli haihtuvat orgaaniset liuotin -yhdisteet. Kuumasinkityssä pinnoitteessa ei ole VOC -yhdisteitä ja kuumasinkitysmenetelmä täyttää tässä yhteydessä kaikki säädökset.Yhdysvaltain ympäristövirasto (EPA – Environmental Protection Agency) on laatinut yleiset säädökset yhdessä liittovaltio- ja paikallistason viranomaisten kanssa haihtuvista orgaanisista liuottimista. Miltei yksikään maalaukseen perustuva korroosionestomenetelmä ei täytä näitä asetuksia.

Lisätietoja:

Suomen Kuumasinkitsijät R.y
Nordic Galvanizers (Pohjoismainen kuumasinkitysyhdistys)
AGA American Galvanizers Association (USA)

© 2024 Helon Kuumasinkitys OY